KONTROLSTOF

KØREPRØVENS KONTROLSTOF

Køreprøvens kontrolstof – i det følgende kan du læse svarene på de spørgsmål, som du kan blive stillet ved køreprøven.Inden du skal ud og køre i byen vil den prøvesagkyndige stille dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr (ca. 2 til 5 spørgsmål). Det er vigtigt, at du har styr på disse spørgsmål når du tager dit kørekort. Jeg vil på køreskolen også gennemgå disse med dig.

LYGTER, REFLEKSER OG HORN

 • Lygter og reflekser skal være rene og hele, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

NÆRLYS

 • 2 stk.
 • Lyse hvidt eller gulligt.
 • Lyse asymmetrisk. Må ikke være symmetrisk.
 • Oplyse vejen mindst 30 meter frem.
 • Fald på 1 cm pr. meter = 1 %.
 • Må ikke blænde.

FJERN LYS

 • 2 stk.
 • Lyse hvidt eller gulligt.
 • Oplyse vejen mindst 100 meter frem.
 • Skal blænde.

POSITIONSLYS/PARKERINGSLYS

 • 2 stk.
 • Lyse hvidt eller gulligt.
 • Skal kunne ses fra en afstand af 300 meter.

BAG PÅ BILEN

 • 2 røde reflekser bag på bilen – må ikke være trekantede (kun for påhængskøretøj).

BAGLYGTER

 • 2 stk.
 • Lyse rødt.
 • Ses på en afstand af 300 meter.

STOPLYGTER

 • 3 stoplygter, ældre biler kun 2 Lyser rødt.
 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.

NUMMERPLADELYGTER

 • Nummerpladelygter, skal have mindst et hvidt lys, der skal belyse den bageste nummerplade. Det er så denne kan ses på en afstand af 20 meter.

BLINKLYGTER

 • 6 stk. = (2 foran, 2 på siderne og 2 bag på).
 • Skal lyse gult.
 • Kunne ses tydeligt i sollys.
 • Skal blinke 1-2 gange i sekundet.

HAVARIBLINK

 • Havariblinket skal kunne tænde alle 6 gule blinklygter samtidig.

HORN

 • Skal have en klar og konstant tone.

STYRTØJ

 • Skal virke let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke være ratslør i nyere biler (med tandstangstyring). Man kontrollerer, om der er ratslør ved at rulle vinduet ned i førersiden, stige ud af bilen, lukke efter sig, dreje en smule på rattet, mens man kigger på venstre forhjul, som øjeblikkeligt skal følge bevægelserne. Hjulene skal stå i ligeud stilling, og motoren skal være startet, når kontrollen udføres.

BREMSER

 • Skal virke sikkert, hurtigt og virksomt.
 • Bremseforstærker/vakuumforstærker kontrolleres ved at træde på bremsepedalen ca. 5 gange med slukket motor. Derefter startes motoren, mens foden holdes på bremsepedalen, som vil synke til normalt niveau.
 • Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk. Belægningen på bremsepedalen skal være ru. Der må ikke være slør i bremsepedalen, så den kan flyttes til siderne.

MOTOR OG UDSTØDNING

 • Motorblokken må ikke være tilsølet af udsivende olie.

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

BEHOLDER TIL KØLERVÆSKE

 • Symbol på låget er et termometer.
 • Væskestand mellem min. og max.

BEHOLDER TIL SPRINGLERVÆSKE

 • Symbol på låget er en forrude med sprinkler. Der skal være tilstrækkeligt med sprinklervæske i beholderen.
 • Kontrolleres, når man sidder bag rattet og aktiverer kontakt til sprinklervæske. Kommer der ikke sprinklervæske på forruden, er beholderen tom og skal fyldes op.

BEHOLDER TIL BREMSEVÆSKE

 • Væskestand mellem min. og max.!!! Er væskestanden ved min. skal der nye bremsebelægninger på. Du må ikke påfylde væske selv på denne beholder.

BEHOLDER TIL SERVOVÆSKE

 • I biler, hvor en servobeholder findes, skal væskestanden stå mellem min. og max. Beholderen findes ikke i alle biler, da der er biler som er forsynet med elektrisk servostyring. Min BMW har elektrisk servostyring.

MOTOROLIE

 • Aflæses på oliepind og skal være mellem min. og max. Motorolie påfyldes i toppen af motorblok.

UDSTØDNING

 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast, må ikke udgive unødig støj og røg.

STØDDÆMPERE

 • Biler er forsynede med fjedre og støddæmpere ved alle fire hjul. Man kontrollerer en støddæmper ved at stå ved siden af hjulet og presse hårdt og kortvarigt ned på fx. motorhjelmen lige over hjulet. Herefter synker bilen og kommer hurtigt igen op i normal stilling. Fortsætter bilen med at gynge lidt, er det tegn på at støddæmperen er defekt. Der må ikke komme støj eller mislyde fra fjedre, lejrer eller støddæmpere.

DÆK

 • Dæk, fælge og hjullejer skal være hele og ubeskadigede.
 • Der skal som minimum være 1,6 mm mønster på alle dæk. Dæk skal være monteret parvist ens og monteret i korrekt omløbsretning.
 • Dæk skal være pumpet op til korrekt dæktryk. Se i instruktionsbogen.

DEN LIDT KORTERE UDGAVE

I praksis vil den prøvesagkyndige spørge ind til det ovenstående. Ud fra afsnit 1 i undervisningsplan til kategori B (alm. bil) skal man kunne nedenstående til den praktiske prøve.

1.1.1 BETJENINGSUDSTYR

 • Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og -vasker, horn, lygter, blæser, elbagrude.
 • Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.
 • Pedal til kobling, speeder og bremse.
 • Gearstang og herunder gearenes placering samt parkeringsbremsegreb og rat.
 • Sikkerhedsselens fastgørelsespunkter og lås.

1.2.2 STYREAPPARAT

 • Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
 • Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og max.-mærket eller ved at kontrollampen, herfor ikke er tændt.

1.2.3 BREMSER

 • Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
 • Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
 • Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.
 • Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og maxmærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

1.2.4 LYGTER, REFLEKSER OG HORN

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.

1.2.5 MOTOR OG UDSTØDNINGSSYSTEM MV.

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Den må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

1.2.7 BÆRENDE DELE

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

1.2.9 SÆRLIGT UDSTYR

 • Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde
Kunderne anbefaler os
5/5

kontakt os